Přípravné kurzy
k realitní zkoušce


Nejbližší termíny:
Aktuálně probíhají individuálně objednané přípravné kurzy.
V případě zájmu o individuální termín PŘÍPRAVNÉHO KURZU nás kdykoli kontaktujte, abychom mohli vyjít vstříc vašim požadavkům.
Realitní zkoušky


Konání zkoušek:
Další termíny zkoušek jsou plánovány na březen a duben 2024
Vždy také na závěr přípravných kurzů
Vaši REALITNÍ ZKOUŠKU lze objednat vždy také samostatně přímo na základě individuální domluvy.
Online testování
Testování znalostí:
K úspěšné přípravě na písemnou i ústní část realitní zkoušky mohou účastníci našich přípravných kurzů využít širokou nabídku vzorových online testů a otázek.
Vstup do online testování:
Heslo:
Zkoušky nanečisto
Zkuste si zkoušku:
Využijte možnosti si předem vyzkoušet svoji připravenost na složení realitní zkoušky formou ZKOUŠKY NANEČISTO.
Zkouška nanečisto je vždy součástí přípravných kurzů, ale lze ji objednat i samostatně dle individuální domluvy.

❞ Nechte se školit přímo od spoluautorů realitního zákona ❝

Právní služby pro RK
Připravíme realitním kancelářím veškerou smluvní dokumentaci dle podmínek realitního zákona i nejnovější praxe.

Nastavíme realitním kancelářím vnitřní postupy pro úspěšné podnikání na realitním trhu a pro zajištění jejich provize.

Píšeme pro Vás:
Rezervační smlouvy ve vztazích realitního zprostředkování - 1. část, epravo.cz, 21.7.2021

Rezervační smlouvy ve vztazích realitního zprostředkování - 2. část, epravo.cz, 30.7.2021

Povinná odborná způsobilost pro poskytování realitního zprostředkování, epravo.cz, 7.5.2020

Ještě k úschovám u realitních zprostředkovatelů, epravo.cz, 27.4.2020

Nová pravidla pro poskytování úschov realitními zprostředkovateli, epravo.cz, 6.4.2020
Učebnice k realitní zkoušce
Každý účastník našeho přípravného kurzu obdrží v jeho ceně i podrobnou učebnici k realitní zkoušce, která přehlednou a srozumitelnou formou komplexně shrnuje všechny základní okruhy a otázky předepsané pro složení realitní zkoušky a jde tak o doporučenou pomůcku ke snadnější a úspěšnější přípravě na její absolvování.

Novinka: Učebnici je možno si nově zakoupit i samostatně bez účasti na přípravném kurzu a využít ji tak pro vlastní samostudium k absolvování realitní zkoušky.


Možnost online testování
Účastníci našich přípravných kurzů si mohou v rámci přípravy na realitní zkoušku průběžně testovat a ověřovat své znalosti prostřednictvím širokého výběru online testů a otázek, které jim umožní objektivně posoudit jejich připravenost k absolvování realitní zkoušky.

Každý účastník přípravného kurzu se tedy po prověření svých vědomostí v online testech může sám rozhodnout, kdy je na realitní zkoušku dostatečně připraven.

S využitím online testování bude složení realitní zkoušky hračka.

Realitní zkouška nanečisto
V případě zájmu o složení realitní zkoušky, lze využít i možnost jejího vyzkoušení a absolvování nanečisto. Zájemce si tak může nezávazně ověřit, zda má potřebné znalosti pro složení oficiální realitní zkoušky.

Zkouška nanečisto je koncipována jako skutečná realitní zkouška a obsahuje jak písemnou, tak i ústní část se všemi předepsanými náležitosmi.
Zkouška nanečisto je vždy obsažena v ceně každého přípravného kurzu, ale lze ji objednat a absolvovat i samostatně.


Podrobný komentář k realitnímu zákonu
Pořiďte si podrobný komentář k realitnímu zákonu zpracovaný JUDr. Tomášem Philippi, který je nejen spoluautorem daného zákona, ale též provozovatelem našeho Centra realitního vzdělávání a jeho hlavním lektorem.

Komentář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou realitního zprostředkování, tedy mimo jiné pro samotné realitní zprostředkovatele, kteří tak prostřednictvím komentáře budou mít k dispozici široký a podrobný přehled o právech a povinnostech, jež jim nová právní úprava přináší.


Garantovaná výuka
Jako hlavní lektor výuku osobně vede a garantuje advokát JUDr. Tomáš Philippi, který je mimo jiné:
Píšeme pro Vás:
ojbojb Rezervační smlouvy ve vztazích realitního zprostředkování - 1. část, epravo.cz, 21.7.2021

Rezervační smlouvy ve vztazích realitního zprostředkování - 2. část, epravo.cz, 30.7.2021

Povinná odborná způsobilost pro poskytování realitního zprostředkování, epravo.cz, 7.5.2020

Ještě k úschovám u realitních zprostředkovatelů, epravo.cz, 27.4.2020

Nová pravidla pro poskytování úschov realitními zprostředkovateli, epravo.cz, 6.4.2020
Aktuálně | Realitní zákon | Přípravné kurzy | Realitní zkoušky | Zkoušky nanečisto | Školení makléřů | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2023 © Philippi
Aktuálně | Realitní zákon | Přípravné kurzy | Realitní zkoušky | Zkoušky nanečisto | Školení makléřů | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2023 © Philippi