Aktuálně:
1. Realitní služby je možno poskytovat i nyní v rámci nouzového stavu

Zákaz prodeje služeb v provozovnách vyhlášený pro nouzový stav se na činnost realitního zprostředkování nevztahuje (viz usnesení Vlády ČR).

MMR i přes uvedené doporučuje, aby osobní kontakt s klienty byl i nadále omezen na nezbytně nutnou míru a přednost měla komunikace na dálku.

Obecná doporučení pro jednání s klienty jsou tato:


2. Neuzavření pojištění v důsledku nouzového stavu nebude sankcionováno

MMR dne 20.3.2020 oznámilo, že v případě, kdy realitní zprostředkovatel prokáže objektivní nemožnost splnit povinnost pojistit se podle § 7 realitního zákona, nebude ukládat sankce, pokud k tomuto porušení dojde se zpožděním odpovídajícím trvání nouzového stavu.


❞ Nechte se školit přímo od spoluautorů realitního zákona❝


Novinka: Podrobný komentář k realitnímu zákonu

Pořiďte si podrobný komentář k reallitnímu zákonu zpracovaný JUDr. Tomášem Philippi, který je nejen spoluautorem daného zákona, ale též provozovatelem našeho Centra realitního vzdělávání a jeho hlavním lektorem.

Komentář přináší komplexní přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen z pohledu teoretického výkladu, ale především se zaměřením na řešení praktických otázek jeho dopadu při poskytování realitních služeb.

Komentář je tedy určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou realitního zprostředkování jak po právní stránce, tak zejména pro ty, kteří skutečně poskytují služby realitního zprostředkování (tj. především pro samotné realitní zprostředkovatele), a prostřednictvím komentáře budou mít k dispozici široký a podrobný přehled o právech a povinnostech, jež jim nová právní úprava přináší.

Vaše realitní vzdělávání

Nová právní úprava poskytování realitních služeb, kterou přinesl Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, stanoví zcelá nová a podstatně zpřísněná pravidla pro výkon realitního zprostředkování.

Pro všechny, kteří již nyní poskytují realitní služby, anebo mají zájem o zahájení jejich poskytování, nabízíme jak odborné vzdělávací kurzy, tak i na ně navazující absolvování realitní zkoušky.

Účastníci školení a kurzů přímo od spoluautorů realitního zákona získají jak veškeré podrobnosti a souvislosti ohledně obsahu ustanovení daného zákona, tak i znalosti a informace k úspěšnému složení realitní zkoušky.

Garantovaná výuka
Jako hlavní lektor výuku osobně vede a garantuje advokát JUDr. Tomáš Philippi, který je mimo jiné:

Realitní zákon | Realitní kurzy | Realitní zkoušky | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi
Realitní zákon | Realitní kurzy | Realitní zkoušky | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi