Autorizované realitní zkoušky
Písemná část: 45 min.
Ústní a praktická část: 135 min.
Cena zkoušky: Pro účastníky našich přípravných kurzů nabízíme možnost přihlásit se při jejich zahájení k absolvování autorizované realitní zkoušky konané po skončení kurzu za zvýhodněnou cenu 2.900,-Kč
(cena samostatné zkoušky bez přípravného kurzu - 4.900,-Kč)
Autorizovaná osoba: JUDr. Tomáš Philippi
Zakončení: Osvědčení odborné způsobilosti "Realitní zprostředkovatel"

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti.

Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

Účastníci našich přípravných kurzu budou mít při jejich zahájení možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky, jejíž konání bude zajištěno po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku.

Po úspěšném složení realitní zkooušky obdrží účastník osvědčení profesní kvalifikace "Realitní zprostředkovatel", které je dokladem odborné způsobilosti k získání nové živnosti "Realitní zprostředkování".

V rámci zkoušky jsou ověřovány znalosti a dovednosti v následujících odbornostech dle předepsaných požadavků kvalifikačního standardu "Realitní zprostředkovatel":

 • Orientace v právní úpravě týkající se činnosti zprostředkovatele v oblasti realit
 • Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit
 • Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele
 • Vykonávání činností realitního zprostředkovatele
 • Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele
 • Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu


Učebnice k realitní zkoušce
Každý účastník našeho přípravného kurzu obdrží v jeho ceně i podrobnou učebnici k realitní zkoušce, která přehlednou a srozumitelnou formou komplexně shrnuje všechny základní okruhy a otázky předepsané pro složení realitní zkoušky a jde tak o doporučenou pomůcku ke snadnější a úspěšnější přípravě na její absolvování.

Novinka: Učebnici je možno si nově zakoupit i samostatně bez účasti na přípravném kurzu a využít ji tak pro vlastní samostudium k absolvování realitní zkoušky.


Přípravné kurzy k absolvování realitní zkoušky

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb.

K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

❞ Nechte se ke zkoušce připravit od profesionálů❝

Všem zájemcům o složení odborné realitní zkoušky nabízíme:

 • Přípravné kurzy k realitní zkoušce


 • Aktuálně | Realitní zákon | Vzdělávací kurzy | Realitní zkoušky
  Smlouvy pro RK | Lektoři | Kontakt
  Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
  IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
  mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
  www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
  2019 © Philippi
  Aktuálně | Realitní zákon | Vzdělávací kurzy | Realitní zkoušky | Smlouvy pro RK | Lektoři | Kontakt
  Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
  mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
  www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
  2019 © Philippi