Přípravný kurz k realitní zkoušce | ON-LINE testy ke zkoušce
Přípravný kurz k realitní zkoušce
Délka kurzu: 6 lekcí (délka jedné lekce - 6 hodin)
Zaměření přípravného kurzu:
Kurz se věnuje všem základním okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel".
Cena kurzu: 11.900,-Kč.
Možnost absolvování realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu:
Účastníci přípravného kurzu mají možnost přihlásit se k absolvování autorizované realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 2.900,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.900,-Kč).
Realitní zkouška se poté bude konat po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech dohodnutých s účastníky tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku.
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
V ceně kurzu::
 • Unikátní učebnice k realitní zkoušce - V ceně přípravného kurzu je i přehledně zpracovaná učebnice shrnující základní okruhy realitní zkoušky, které jsou předmětem kurzu. Učebnice je určena nejen jako podrobné shrnutí témat všech lekcí kurzu, ale jde zejména o doporučenou pomůcku ke snadnější a úspěšnější přípravě na realitní zkoušku.
 • Realitní zkouška nanečisto - Na závěr každého přípravného kurzu mají účastníci možnost absolvovat i zkoušku nanečisto, která je obsažena v ceně kurzu. Každý zájemce si tak může nezávazně ověřit, zda má potřebné znalosti pro složení následné realitní zkoušky.
 • Využití umělé inteligence (AI) v realitní činnosti - V rámci kurzu jsou účastníkům představeny volně dostupné on-line nástroje pro využití umělé inteligence (AI) při realitním zprostředkování, a to včetně praktického předvedení jejich možností k profesionálnímu zlepšení realitních činností.

 • Možnost online testování:
  Účastníci přípravných kurzů si mohou v rámci přípravy na realitní zkoušku průběžně testovat a ověřovat své znalosti prostřednictvím širokého výběru online testů a otázek, které jim umožní objektivně posoudit jejich připravenost k absolvování realitní zkoušky.
  Nabídka kurzu včetně obsahu jeho lekcí ke stažení: Celou nabídku kurzu si také můžete stáhnout zde
  Objednání kurzu:
  V případě zájmu o individuální termín nás kdykoli kontaktujte, abychom mohli vyjít vstříc vašim požadavkům.

  Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

  ❞ S naším kurzem bude složení realitní zkoušky hračka ❝

  Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

  Všem zájemcům o složení realitní zkoušky nabízíme přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

  Přípravný kurz se věnuje zejména vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor Realitní zprostředkovatel.

  Kurz je vhodný jak pro zájemce, kteří dosud nemají větší zkušenosti v oboru realitního zprostředkování, tak i pro zájemce, kteří sice již mají praktické zkušenosti s pokytováním realitních služeb, avšak považují za vhodné či nutné si doplnit nové vědomosti a aktuální znalosti v oblasti realitního zprostředkování.


  Učebnice k realitní zkoušce
  Každý účastník našeho přípravného kurzu obdrží v jeho ceně i podrobnou učebnici k realitní zkoušce, která přehlednou a srozumitelnou formou komplexně shrnuje všechny základní okruhy a otázky předepsané pro složení realitní zkoušky a jde tak o doporučenou pomůcku ke snadnější a úspěšnější přípravě na její absolvování.

  Novinka: Učebnici je možno si nově zakoupit i samostatně bez účasti na přípravném kurzu a využít ji tak pro vlastní samostudium k absolvování realitní zkoušky.


  Možnost online testování
  Účastníci našich přípravných kurzů si mohou v rámci přípravy na realitní zkoušku průběžně testovat a ověřovat své znalosti prostřednictvím širokého výběru online testů a otázek, které jim umožní objektivně posoudit jejich připravenost k absolvování realitní zkoušky.

  ❞ S využitím online testování zvládnete zkoušku bez potíží ❝

  Každý účastník přípravného kurzu se tedy po prověření svých vědomostí v online testech může sám rozhodnout, kdy je na realitní zkoušku dostatečně připraven.


  Realitní zkouška nanečisto
  Na závěr každého přípravného kurzu mají účastníci možnost absolvovat i zkoušku nanečisto, která je také obsažena v ceně kurzu. Každý zájemce si tak může nezávazně ověřit, zda má potřebné znalosti pro složení následné realitní zkoušky.

  Zkouška nanečisto je koncipována jako skutečná realitní zkouška a obsahuje jak písemnou, tak i ústní část se všemi předepsanými náležitosmi.

  Zkouška nanečisto je vždy obsažena v ceně každého přípravného kurzu, ale lze ji objednat a absolvovat i samostatně.


  Aktuálně | Realitní zákon | Přípravné kurzy | Realitní zkoušky | Zkoušky nanečisto | Školení makléřů | Lektoři | Kontakt
  Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
  IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
  mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
  www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
  2023 © Philippi
  Aktuálně | Realitní zákon | Přípravné kurzy | Realitní zkoušky | Zkoušky nanečisto | Školení makléřů | Lektoři | Kontakt
  Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
  mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
  www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
  2023 © Philippi