Přípravný kurz k realitní zkoušce | ON-LINE testy ke zkoušce | Realitní školení
Přípravný kurz k realitní zkoušce
Délka kurzu: 6 lekcí (délka jedné lekce - 6 hodin)
Zaměření přípravného kurzu:
Kurz se věnuje všem základním okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor "Realitní zprostředkovatel".
Cena kurzu: 12.500,-Kč | Je-li kurz realizován externí agenturou, může se jeho cena lišit.
Možnost absolvování realitní zkoušky:
Účastníci mají v rámci kurzu možnost přihlásit se i k absolvování autorizované realitní zkoušky, která se bude konat po ukončení kurzu v bezprostředně navazujících termínech tak, aby co nejlépe vyhovovaly každému zájemci o zkoušku.
Pro účastníky kurzu možnost přihlásit se k absolvování realitní zkoušky za zvýhodněnou cenu 2.900,-Kč (cena samostatné zkoušky bez kurzu - 4.900,-Kč)
Hlavní lektor: JUDr. Tomáš Philippi, spoluautor realitního zákona
Unikátní učebnice k realitní zkoušce:
V ceně přípravného kurzu je i přehledně zpracovaná učebnice shrnující základní okruhy realitní zkoušky, které jsou předmětem kurzu.
Učebnice je určena nejen jako podrobné shrnutí témat všech lekcí kurzu, ale jde zejména o doporučenou pomůcku ke snadnější a úspěšnější přípravě na realitní zkoušku.
Nabídka kurzu včetně obsahu jeho lekcí ke stažení: Celou nabídku kurzu si také můžete stáhnout zde
Nejbližší termíny:

Každý, kdo bude chtít nadále poskytovat služby realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo dokonce jen v zaměstnaneckém či spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), musí splňovat podmínku odborné způsobilosti. Jedním ze způsobů jejího získání je úspěšné absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž zájemce získá kvalifikaci pro obor "Realitní zprostředkovatel".

❞ S naším kurzem bude složení realitní zkoušky hračka ❝

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb. K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

Všem zájemcům o složení realitní zkoušky nabízíme přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

Přípravný kurz se věnuje zejména vybraným okruhům realitní zkoušky předepsaných pro obor Realitní zprostředkovatel.

Kurz je vhodný jak pro zájemce, kteří dosud nemají větší zkušenosti v oboru realitního zprostředkování, tak i pro zájemce, kteří sice již mají praktické zkušenosti s pokytováním realitních služeb, avšak považují za vhodné či nutné si doplnit nové vědomosti a aktuální znalosti v oblasti realitního zprostředkování.


Učebnice k realitní zkoušce
Každý účastník našeho přípravného kurzu obdrží v jeho ceně i podrobnou učebnici k realitní zkoušce, která přehlednou a srozumitelnou formou komplexně shrnuje všechny základní okruhy a otázky předepsané pro složení realitní zkoušky a jde tak o doporučenou pomůcku ke snadnější a úspěšnější přípravě na její absolvování.

Novinka: Učebnici je možno si nově zakoupit i samostatně bez účasti na přípravném kurzu a využít ji tak pro vlastní samostudium k absolvování realitní zkoušky.


Aktuálně | Realitní zákon | Vzdělávací kurzy | Realitní zkoušky
Právní služby pro RK | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi
IČ: 66257603 | sídlem Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi
Aktuálně | Realitní zákon | Vzdělávací kurzy | Realitní zkoušky | Právní služby pro RK | Lektoři | Kontakt
Centrum realitního vzdělávání - JUDr. Tomáš Philippi | IČ: 66257603 | Hlinky 92, Brno 60300
mobil: 603948531 | mail: ak@t-p.cz | datová schránka: idkgmdm
www.t-p.cz | www.jaknabydleni.cz | www.realitnizakon.info
2019 © Philippi